Junioritoiminnan Laatujärjestelmä
Suomen Golfliitto
ETUSIVU Laatuseura - Taso 1 Tähtiseura - Taso 2

Junioritoiminnan laatumerkki

Junioritoiminnan laatumerkki on tarkoitettu seuroille, joilla on aito halu kehittää omaa junioritoimintaansa. Laatumerkin kohderyhmänä ovat ne seurat, joilla on jo olemassa olevaa ohjattua junioritoimintaa. Seuralla tulee olla vähintään kaksi toiminnassa olevaa harjoitusryhmää, joiden ryhmä koko on vähintään 5-8 junioria.

Golfliiton laatumerkki asettuu Valon Tähtiseura-statuksen alapuolelle.

Laatumerkki on Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, joilla on tarjota tavoitteellista ja organisoitua seuratoimintaa junioreille. Lisäksi seurassa juniorit toteuttavat harjoituksissaan juniorigolfohjelman mukaista harjoittelukulttuuria.

Laatumerkki tarjoaa seuralle mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin ja sen edelleen kehittämiseen. Juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu takaa laadun toteutumisen aina ryhmä ja yksilötasolle saakka, jolloin lajitaitojen oppiminen ja niissä kehittyminen on mahdollista kaikille halukkaille. Laatumerkin toimintatapa ja sen saavuttaminen perustuu yhteiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön seuran johdon, seura-aktiivien ja Golfliiton seurakehittäjän välillä.

Seurojen junioritoiminnan edistämisessä liiton puolelta oleellisessa asemassa ovat seurakehittäjät, jotka arvioivat kriteeristön perusteella, mitkä seurat saavat laatumerkin osoitukseksi toimintansa laadukkuudesta.

Seuran kannattaa lähteä tavoittelemaan Laatumerkkiä silloin, kun seuralla ja seuran junioritoiminnasta vastaavilla henkilöillä on aito halu ja tarve kehittämisyhteistyöhön seurakehittäjän kanssa. Laatumerkin kohderyhmänä ovat ne seurat, joilla on vähintään kaksi aktiivista harjoitteluryhmää ja vähintään kaksi ohjaajaa.

Laatumerkin tavoitteet:
• Toiminta on tavoitteellista ja organisoitunutta
• Junioreiden harjoitusryhmät toteuttavat juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua.

Laatumerkki on voimassa 24 kuukautta siitä päivästä lähtien, kun se seuralle myönnetään.

Kirjaudu sisään laatumerkkijärjestelmään osoitteessa laatumerkki.fi.


Sami Övermark
Suomen Golfliitto
Juniorivastaava
044 7535 138
sami.overmark@golf.fi

Jukka Pelkonen
Seurakehittäjä
040 9000 844
jukka.pelkonen@liiku.fi

Hannu Paatelo
Seurakehittäjä
0400 722 407
hannu.paatelo@gmail.com

Miikka Neuvonen
Seurakehittäjä
050 309 82 49
miikka.neuvonen@gmail.com

Esa Lehikoinen
Seurakehittäjä
044 3580 080
esa.lehikoinen@fcreipas.fi
© 2015-2018 Suomen Golfliitto - www.golf.fi - Radiokatu 20, FIN-00093 VALO